Muhammad ; Peace Be Upon Him

Image

Nabi Muhammad adalah Sang Pembuka jalan bagi manusia yang hidup setelah beliau agar tidak tersesat dalam mengarungi perjalanan dalam kehidupannya. Hidayah adalah milik Allah SWT, manusia tidak dapat memaksa orang yang dicintainya untuk beriman. Tugas kami adalah memberi peringatan ๐Ÿ™‚

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Q 28:56

Continue reading